Йога-Шала, Харьков — Аштанга Виньяса Йога

Асаны

 

Аштанга виньяса йога — первая серия асан

Счет виньяс открыть

 pervaya seria asan 1 300x207 Асаны

 

 

 

 

 

 

 

 pervaya seria asan 2 300x207 Асаны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аштанга виньяса йога — вторая серия асан

 vtoraya seria asan 300x209 Асаны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аштанга виньяса йога — метод

Занятия в Йога-Шале

Йога-Шала, Харьков